Start


De Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) bestaat uit een groep bewoners uit de wijk Steenvoorde Noord (Rijswijk) die zich zeer betrokken voelt bij de wijk en zich voor de wijkbewoners inzet om de leefbaarheid in de wijk Steenvoorde Noord te waarborgen en waar nodig te verbeteren.De BSN is ondermeer actief op onderstaande gebieden:
- bestemmingsplannen van de Gemeente Rijswijk die invloed hebben op de wijk;
- herontwikkelingen en herinrichtingen van delen van de wijk;
- (grote) bouwprojecten;
- wijzigingsplannen van de Gemeente Rijswijk voor de wijk;
- verkeersveiligheid en verkeerssituaties;
- parkeeroverlast;
- geluidsoverlast en andere vormen van overlast;
- organisatie van evenementen.

De BSN overlegt, indien nodig, o.a. met de gemeente over bovenstaande zaken.
De BSN verspreidt twee keer per jaar een wijkblad.
Andere zaken hebben, indien gewenst, ook de aandacht van de BSN:
- zwerfvuil;
- groenvoorziening en -onderhoud;
- bestrating van stoepen en voetpaden;
- glas-, papier- en vuilnisbakken cq -containers;
- openbaar vervoer.Wilt u meedenken met de BSN, of heeft u een opmerking over deze site ? Stuur dan een berichtje naar
bestuur@steenvoordenoord.nl