Openbare ruimte / verkeerssituaties


De BSN besteedt ook aandacht aan de openbare inrichting en verkeerszaken in de wijk:
- verkeer: snelheid, sluipverkeer;
- verkeerssituaties: bebording, wegindeling, verkeersscheiding;
- parkeren;
- verkeersveiligheid: voor voetgangers, fietsers en automobilisten.

De zaken die momenteel worden besproken (en voorheen zijn besproken) staan in het volgende document uitgewerkt:
Openbare ruimte en verkeerssituaties

Bij gesprekken met de Gemeente Rijswijk zijn ook beleidsdocumenten van de gemeente van belang.
Het volgende document is de Parkeernota van de Gemeente Rijswijk:
Parkeernota

Huidige status: Afspraken vinden ongeveer eens per half jaar plaats.