Project Prinses Beatrixlaan


De Prinses Beatrixlaan is een belangrijke verkeersader door Rijswijk. Er gaat erg veel verkeer over, en dit wordt in de toekomst nog behoorlijk meer. Tevens wordt de Prinses Beatrixlaan overgestoken door de bewoners van o.a. onze wijk die wandelend of fietsend naar de Boogaard gaan, of elders in Rijswijk moeten zijn. De doorstroming over de Beatrixlaan en het overstekende verkeer gaan uiteraard niet goed samen. Vanwege de toenemende drukte en de huidige slechte oversteekbaarheid is de Gemeente Rijswijk begonnen met een onderzoek naar de mogelijheden om de Prinses Beatrixlaan volledig anders in te richten. Daarbij wordt gedacht aan een tunnel, ongelijkvloerse kruisingen, afschermingen, uitbreiding van de Boogaard, toevoegen van uitgaansmogelijkheden, extra groen, woningbouw en nieuwe kantoren.

De gemeente heeft een samenvattende tussenrapportage opgesteld. Deze is door het college van B&W goedgekeurd. In deze rapportage zijn drie varianten beschreven voor de Prinses Beatrixlaan. Tevens zijn in het rapport de resterende onderzoekspunten opgesomd. De komende tijd zullen de drie varianten aan de MER commissie worden voorgelegd, zodat zo snel mogelijk duidelijk is of de varianten binnen de milieu normen blijven.

Tussentijdse rapportage van de Gemeente Rijswijk
Tussentijdse rapportage bijlage

De BSN is met een nieuwe werkgroep begonnen om intensiever mee te denken over de plannen voor de Prinses Beatrixlaan. In deze werkgroep is een lijst opgesteld met aandachtspunten die de BSN belangrijk vindt aan het project. Dit zijn de criteria die de BSN hanteert.