speelveld dr. Poelslaan


21-08-2008. De Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord heeft signalen binnen gekregen dat er sprake is van overlast op het speelveld aan de dr. Poelslaan.

03-05-2009. De BSN heeft een kleine enquete bij de huizen in de directe nabijheid van dit speelveld gehouden.
Een samenvatting van de reacties.

20-05-2009. In de BSN vergadering is het enquete resultaat besproken. Er wordt besloten om aan de Gemeente Rijswijk te vragen of de toegang tot het speelveld voor scooters volledig geblokkeerd kan worden. Tevens vragen we aan de gemeente of zij jongerenwerk door de SWR willen inzetten.

17-06-2009. Op verzoek van de BSN is het jongerenwerk van de SWR aan de slag met de problematiek.

07-07-2009. Gemeente Rijswijk geeft aan het blokkeren van scooters niet direct op te pakken omdat dit blokkeren zeer lastig is en bovendien eerst de resultaten van het onderzoek van de SWR worden afgewacht.

23-09-2009. De SWR heeft een analyse opgesteld en hier verslag van gedaan tijdens de BSN vergadering. Haar bevindingen zijn o.a. dat de jongeren goed aanspreekbaar zijn en dat het de laatste maanden rustig is.

02-08-2010. Bij de BSN zijn weer berichten binnengekomen over overlast en vernieling. De geluidsoverlast van de grote doelen met hekken bestaat nog steeds. Verder wordt er nog steeds met scooters over het pleintje gereden. De jongeren die er komen, zijn niet uit de buurt.

Hier staat een beleidsdocument van de Gemeente Rijswijk over de problematiek van hangjongeren.

17-11-2010. Er is een werkgroep gestart die de problemen nader gaat bekijken en oplossingen gaat bedenken. De groep bestaat uit: Gemeente Rijswijk, Welzijn Rijswijk, de wijkagent en de BSN.

Klik hier voor foto's van het speelveld

Klik hier voor het verslag van de werkgroep

Klik hier voor een tekening van de nieuwe inrichting

Klik hier voor de informatiebrief van 20-12-2011 voor omwonenden
In aanvulling op de informatie in de brief hieronder in vet aanvullende actuele informatie over dit project.
- Waar kan ik zitten?
Tijdens de bijeenkomst werd ook besloten voor een andere plek voor twee banken. Niet meer met de rug naar het veld, maar aan het veld aan de kant van de Ds. Heldringlaan. Een andere bank komt niet meer met de rug naar het speelveld maar met de rug naar het voetpaadje aan de kant van de Dr. Poelslaan te staan. Wijziging per 4 januari 2011: in de uitwerking voor het plaatsen van de bank is deze niet goed in te passen tussen de iglo en de schommels. Daarom wordt de bank toch aan de andere zijde van het voetpad geplaatst. De planken op de banken worden vernieuwd. De banken worden alle voorzien van bamboeplanken. Voor de te verplaatsen banken komen nieuwe banken terug, de verbinding met de planken van de oude banken zijn te slecht om deze nog terug te plaatsen. Bovendien waren deze twee oude banken niet voorbereid voor gebruik van bamboe.
- Planning
Inmiddels zijn de prullenbakken weggehaald. De hekwerken worden volgens planning in de week van 9 januari geplaatst.