Laatste nieuws


Parkeren in en rond Bogaard stadscentrum
Klik hier voor meer informatie


Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
Vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) subsidie organiseert de gemeente i.s.m. het Regionaal Energieloket- een aantal centrale inkoopacties. Binnenkort krijgen woningeigenaren een brief thuis gestuurd met daarin meer info over deze acties. Hoe meer mensen mee doen aan deze acties, hoe beter.

www.rijswijk.nl/hogeenergiekosten

Klik hier voor de Energie Inloopspreekuren
Let op: het adres van Studio Welzijn klopt niet! Hier staat nummer 5 maar dit moet nummer 51 zijn.

De directe linkjes naar de actiepagina’s zijn: Isolatie en glasactie (aanmelden kan t/m 31 mei):
https://regionaalenergieloket.nl/rijswijk/indebuurt/projecten/isolatie-en-glasactie-rijswijk-2022

Zonnepanelen:
https://regionaalenergieloket.nl/rijswijk/indebuurt/projecten/zonnepanelenactie-rijswijk-2022

Voor VvE’s hebben we de Zon op VvE:
https://vve.regionaalenergieloket.nl/rijswijk/indebuurt/projecten/template-projectpagina-zon-op-vves-rijswijk-2021


Milieu zones in Rijswijk
Schone lucht is van levensbelang voor iedereen. De lucht in Rijswijk is vervuild, vooral door uitlaatgassen van het wegverkeer. Daarom werkt de gemeente aan schonere lucht in de stad. Eén van de maatregelen hiervoor zijn milieuzones. Daarom kijkt de gemeente naar mogelijkheden voor aanscherping van de bestaande milieuzone en voor nieuwe milieuzones in verschillende gebieden in Rijswijk.
Klik hier voor meer informatie
Voor vragen en/of opmerkingen kunnen jullie contact opnemen met mevrouw A. Cairo via milieuzone@rijswijk.nl
of 06-28410041.

Kerst actieIn de afgelopen maand december hebben vrijwilligers van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord opnieuw bij veel ouderen en alleenstaanden een leuke kerstattentie mogen afgeven. Het is dankbaar werk en de bewoners zijn blij verrast. Ook dit jaar hopen we deze actie te kunnen uitvoeren.

Aanmelden of vragen kan via onderstaand telefoonnummer (graag via een berichtje of een whatsapp)

Marjolijn - 06 40959490


Nieuwe wijkagent

Beste wijkbewoners,
Mijn naam is Natasja Lutgens, 41 jaar oud en sinds december 2019 ben ik de nieuwe wijkagent van het werkgebied Steenvoorde - Noord, Presidentenbuurt, De Strijp en park Overvoorde.
Ik ben de opvolger van Martien de Brabander. Ik ben sinds 2006werkzaam bij de politie. Ik heb mijn werkervaring in Zoetermeer. Als wijkagent ben ik de oren en ogen van de wijk, signaleer ik sociale problemen/criminaliteit en pak ik hierin mijn adviserende rol. De grootste informatiebron voor de wijkagent is de burger zelf. Gebeurt er dus iets bijzonders, geef dat dan door aan mij en help zo de buurt leuk en veilig te houden. Mocht u een probleem hebben waar u zelf niet uitkomt of u wilt eens kennismaken, dan kunt u mij bereiken via 0900-8844 of de website Politie.nl (Mijn Buurt). U kunt mij ook volgen op Twitter: @WagSteenvNoord.
Uw wijkagent
Natasja Lutgens
StraatbibliotheekIn de voortuin van het adres C.T. van Storklaan 2 te Rijswijk is een minibibliotheek geplaatst. Mensen kunnen hieruit een boek lenen, liefst met terugplaatsing van een ander boek.


Veel leesplezier!
Voor Mekaar van Welzijn Rijswijk biedt gratis hulp bij tuinonderhoud

Als de tuin door omstandigheden een last in plaats van een lust wordt, biedt Voor Mekaar van Welzijn Rijswijk een helpende hand. Het team van vrijwilligers met groene vingers helpt mensen met een fysieke beperking, zonder netwerk en financiële middelen bij het onderhoud van hun tuin. Ze zijn daarbij een luisterend oor. "We horen vaak dat mensen graag hun tuin willen behouden zoals het was, maar het niet meer (alleen) kunnen onderhouden", zegt een vrijwilliger. "Het grootste gevaar is dan dat mensen tegels gaan leggen waar het tot dan toe groen was. Dan verdwijnen al die postzegeltjes aan natuur. Hoe klein ook, een groene tuin is goed voor de biodiversiteit, verlaagt de stadstemperatuur en zorgt ervoor dat regenwater niet zomaar in het riool verdwijnt, maar via de grond teruggegeven wordt aan de natuur."
Vrijwilliger en hovenier Sergio Bink helpt mevrouw Roosburg met het snoeiwerk. "Veelal zien we in de ontmoeting met mensen dat zij niet alleen hulp nodig hebben bij de tuinklus maar vooral ook behoefte hebben aan een gesprekje", zegt vrijwilligster Anneke Sellis. "Dat begint natuurlijk bij en over de tuin, maar al snel gaat het over verlies van familieleden bij het ouder worden, krachten die afnemen of soms over eenzaamheid. Als vrijwilligers kunnen we via onze achterban bij Welzijn signalen doorgeven zodat er ook andere hulp ingezet wordt. Wij kunnen 2 keer per jaar hulp bieden en zijn blij als mensen zelf zoveel mogelijk nog helpen."

Voor Mekaar is te bereiken via telefoonnummer 070-7579241 (ma t/m vr van 9.00 - 16.00 uur)
en per email: info@welzijn-rijswijk.nl

Bron: Groot Rijswijk dd. 31 januari 2019.


Wereldkeuken in Wijkcentrum Stervoorde
De Wereldkeuken is een maandelijkse open eettafel voor 30 personen waar elke maand een ander land centraal staat. Tijdens de Wereldkeuken maakt u niet alleen kennis met de eetgewoonten van het land maar u maakt ook kennis met nieuwe mensen.
Locatie: Wijkcentrum Stervoorde aan de Dr. H.J. van Mooklaan 1 in Rijswijk.
Kosten: € 5,00.
Voor de Wereldkeuken kunt u zich aanmelden bij de receptie van Welzijn Rijswijk via 070 7579200.
Van tevoren wordt er iedere keer een kookworkshop voor 6 personen georganiseerd. Deze koks gaan daarna als volleerde chefs aan de slag om de open eettafel tot een succes te maken. Deze workshop wordt in de week vóór de open eettafel gehouden op een maandag- of dinsdagmiddag. Wilt u een keer deelnemen aan zo'n kookworkshop, dan kunt u bovenstaand telefoonnummer bellen en vragen naar Lisette Elgershuizen of Nicole van der Spek.

Bouwplannen voor woontorens op de HBG-locatie
De Raad van State heeft het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Herontwikkeling HBG-locatie vernietigd. Het aantal autobewegingen dat het plan in de woonstraten zou veroorzaken had de gemeente berekend op 644 en dat moest zijn 1800. Wel heeft de RvS de rechtsgronden in stand gelaten waardoor de gemeente verder kan met de planontwikkeling. Het bouwplan voorziet in 550 woningen verdeeld over vijf woontorens van 30m tot 110m hoog met daartussen stadswoningen van drie verdiepingen. Tussen de torens komt een parkeergarage. Deze parkeergarage komt in de avonden en weekeinden zo’n 90 parkeerplaatsen tekort en dus moeten straks zo’n 90 auto’s in de omliggende straten parkeren. De in- uitgangen van de parkeergarage komen op de Minister v.d. Tempellaan en op de Prinses Irenelaan. Op dit moment werkt de projectontwikkelaar Syntrus Achmea aan de omgevingsvergunning. Verwacht wordt dat deze medio 2022 ter inzage wordt gelegd. Voor meer informatie: zie de website van de Gemeente Rijswijk:
www.rijswijk.nl/projecten/hbg

Wandelen voor beginners
Iedere donderdagochtend organiseert Welzijn Rijswijk 'Wandelen voor beginners' met als startlocatie Wijkcentrum Stervoorde aan de Dr. H.J. van Mooklaan 1 in Rijswijk. 'Wandelen voor beginners' is bedoeld voor mensen van alle leeftijden die behoefte hebben aan ontmoeting en lichaamsbeweging. U wordt zonodig door een personenbus thuis opgehaald en naar de startlocatie gebracht. Van hieruit, na een kopje koffie, neemt u samen met een kleine groep deel aan een korte wandeling van maximaal 30 minuten. Er wordt rekening gehouden met eventuele mobiele beperkingen; het wandeltempo is laag. Bent u door een personenbus opgehaald, dan wordt u na afloop weer naar huis gebracht. Voor meer informatie, aanmelding en contactgegevens verwijzen wij u naar de flyer.
Klik hier voor meer informatie

Formulierenhulp in Wijkcentrum Stervoorde iedere maandagmiddag
Wie hulp wil bij het invullen van formulieren of uitleg wil over de inhoud van een brief, kan zonder afspraak iedere maandagmiddag van 13.00 - 16.00 uur langskomen bij de Formulierenhulp van Welzijn Rijswijk in Wijkcentrum Stervoorde aan de H.J. van Mooklaan 1 in Rijswijk. De vrijwilligers van de Formulierenhulp zoeken het dan samen met u uit. Om zo goed mogelijk geholpen te worden is het van belang om uw identiteits-bewijs en relevante formulieren mee te nemen. De Formulierenhulp is er voor alle Rijswijkers maar vooral voor mensen met een laag inkomen. Voor vragen over de Formulierenhulp kunt u contact opnemen met de Welzijn Weet Winkel: 070-757 92 41.

Wijkblad 'Buurtnieuws' op de BOSN website
Ons Wijkblad 'Buurtnieuws' staat ook op onze website: zie de navigatie-kolom links.


'Hulpwijzer Rijswijk' helpt u op weg
Heeft u vragen over wonen, geldzaken, werken, gezondheid of uw kinderen? Op 'Hulpwijzer Rijswijk' kunt u terecht voor vragen in het dagelijks leven over wonen, zorg, geld, werk, vervoer, actief zijn en jeugd en gezin. 'Hulpwijzer Rijswijk' helpt u bij het zoeken naar passende oplossingen voor uw situatie of helpt u op weg naar de juiste organisatie. Kijk op: www.hulpwijzerrijswijk.nl


Nieuws archief