Laatste nieuws - Archief


Woontorens op de HBG-locatie
Voor de HBG locatie is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het ligt op het stadhuis ter inzage t/m 16 november. Tot die tijd is het mogelijk een inspraakreactie in te dienen. Het plangebied wordt begrensd door de Prinses Beatrixlaan, de Generaal Spoorlaan, de Minister van den Tempellaan en de Prinses Irenelaan. De bestaande rij woningen aan de Prinses Irenelaan 210-228 maken geen onderdeel uit van het plangebied.
Het voornemen is om zes woontorens te realiseren. Op dit moment zijn het bouwplan en het ontwerp van de buitenruimte nog niet nader uitgewerkt. Voor fase 1, de eerste drie torens, is het voornemen om vanaf het ontwerpbestemmingsplan de coördinatieregeling toe te passen. Dit houdt in dat de bestemmingsplanprocedure gelijk oploopt met de vergunningprocedure en dat daartegen één rechtsgang openstaat.
Het voorontwerpbestemmingsplan is ook op de website van de Gemeente Rijswijk te vinden:
www.rijswijk.nl/projecten/hbg

Tijdens de inspraakperiode wordt op maandag 23 oktober 2017 een inloopbijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst vindt van 18:00 tot 20:00 uur plaats in het Stadhuis aan het Bogaardplein 15. Het doel van deze bijeenkomst is een toelichting geven op het voorontwerpbestemmingsplan, de bestemmingsplanprocedure en de stand van zaken. Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Bron: Rijswijk RegelRecht van 5 oktober 2017; rubriek "openbare bekendmakingen".

Dans- en ontmoetingsavond 'Meet & Greet' in Stervoorde op 10 november
Vrijdag 10 november organiseert de Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS) van 20.00 tot 23.00 uur weer de zogenoemde 'Meet & Greet'-avond in de grote zaal van Wijkcentrum Stervoorde. Zoals op de flyer te lezen is, wordt het weer een echte dansavond! De muziek wordt natuurlijk weer verzorgd door de big band/het dansorkest 'The Swinging Oldtimers'. De entree is € 5,00; te betalen bij de ingang van de zaal. Wilt u een keer een nummer met een big band meespelen/meezingen of wilt u zelf een muzikale voordracht geven, dan is dat op deze avond mogelijk. Neem in verband hiermee wel even contact op met Cees van Delft: (070) 3932443 of 06-43763021.
Klik hier voor meer informatie

Klassiek in Woonzorgcentrum Steenvoorde op 12 november

Het 'Scherzando Trio', bestaande uit Paula Pantin, klarinet, Irene Gabarron, fluit en Roberto Guijarro, piano, is een internationaal ensemble met Rotterdam als thuisbasis. Vanaf 2012 hebben zij opgetreden in diverse theaters en concertzalen in heel Nederland. Zondag 12 november brengen zij in het theater van Woonzorgcentrum Steenvoorde aan de Generaal Spoorlaan 62 met een combinatie van fluit, klarinet en piano de mooiste klanken ten gehore. Het doel van de musici is het delen van de vreugde van muziek en het ontdekken van repertoire voor deze ongebruikelijke combinatie. Zij spelen werken van onder andere Cavallini, Debussy en Sjostakovitsj. Het concert duurt 2 maal 30 minuten, begint om 14.30 uur en eindigt om 16.00 uur; de zaal is open vanaf 14.00 uur. De toegang is € 9,00 pp, inclusief het programma en een pauze-drankje. Bewoners van Woonzorgcentrum Steenvoorde, de serviceflat 'Over de Bogaard' en houders van de FlorencePas - op vertoon van hun pas- betalen € 7,50 pp en kinderen tot 15 jaar betalen € 6,50 pp. U betaalt bij de ingang van de zaal. Vrije zit. Het theater beschikt over een ringleiding. Programmawijzigingen voorbehouden.

Repair Café in Stervoorde op 13 november

Maandag 13 november is het Repair Café van Welzijn Rijswijk weer van 14.00 tot 16.00 uur in Wijkcentrum Stervoorde. Onder het motto 'Weggooien? Mooi niet!' is een team van vrijwilligers aanwezig in de Blauwe Zaal om alle mogelijke reparaties aan kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. uit te voeren. Open inloop.

Alzheimer Café in Stervoorde op 28 november

Dinsdag 28 november organiseert Welzijn Rijswijk weer een Alzheimer Café in Wijkcentrum Stervoorde. Deze keer is het thema: 'Juridische aspecten van dementie'. Naarmate het dementieproces vordert, kan iemand situaties niet meer goed overzien en beoordelen en steeds minder goed beslissingen nemen of opkomen voor de eigen belangen. Dit kan tot juridische en financiële overwegingen en problemen leiden. Jasper Heemskerk van Heemskerk en Feijen Notarissen uit Den Haag vertelt u er alles over. Het Alzheimer Café wordt gehouden in de grote zaal van Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1 in Rijswijk. Tijd: 19.00 - 21.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur; het programma begint om 19.30 uur. U kunt gewoon binnen komen lopen: aanmelden is niet nodig.

Workshop Pilates in Stervoorde per 28 november 2016
Vier avonden wordt er een workshop Pilates in de rode zaal van Wijkcentrum Stervoorde gegeven. Op respectivelijk maandag 28 november, woensdag 30 november, maandag 12 december en woendag 14 december kunt u kennis maken met deze sport voor iedereen, ongeacht leeftijd. Pilates is goed voor onder andere de buik, de rug en de houding. Doe makkelijke (sport)kleding aan en neem een grote handdoek mee. Aanvangstijd 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur; prijs € 2,50 per persoon, per les. Voor aanmelden of meer informatie: Marjolijn Peters: 06-40959490 of activiteiten@steenvoordenoord.nl

BOSN Boekenkast - inhoud is recent geheel vernieuwd
Sinds medio juni 2013 staat in de centrale ruimte van Wijkcentrum Stervoorde de BOSN Boekenkast. De bedoeling is, dat degene, die er een boek uithaalt, er ook weer één voor in de plaats zet, waardoor de inhoud steeds varieert. Recent is de gehele inhoud van de BOSN Boekenkast vernieuwd; een goede reden om (weer) een keer langs te gaan!

Groenmarkt in Steenvoorde Noord op 11 mei
Woensdagmiddag 11 mei organiseren enthousiaste vrijwilligers van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BOSN), samen met andere partners, van 13.30 uur tot 18.30 uur een Groenmarkt op het terrein van Woonzorgcentrum Steenvoorde aan de Generaal Spoorlaan 62. Nadat wethouder Björn Lugthart de feestelijke opening heeft verricht, kunnen de bezoekers van de Groenmarkt naar hartelust grasduinen tussen de vele zaken, die aanwezig zijn, zoals pottten en bakken, plantjes en tuinboeken, zaadjes en honingproducten. Ook is er een poffertjes- en patatkraam alsmede een ijscokar. Wilt u zelf wat ruilen of verkopen of heeft u leuke dingen gemaakt, kom dan met een eigen tafel of huur een kraam: stuur een e-mail naar activiteiten@steenvoordenoord.nl of bel met 06-409 59 490 of 06-390 87 323.

Werkzaamheden speelplek Park Steenvoorde vertraagd
Op 26 oktober j.l. is de herinrichting van de speelplek in Park Steenvoorde gestart. De planning was, dat de werkzaamheden 20 november klaar zouden zijn. Door de vele regenval - in combinatie met de graafwerkzaamheden - is het terrein echter dermate nat geworden, dat het werk is stil gelegd. Afhankelijk van de weersomstandigheden worden de werkzaamheden eind dit jaar of begin volgend jaar voortgezet. De speelplek blijft daardoor de komende periode afgesloten. De verwachting op dit moment is, dat de speelplek in het eerste kwartaal van 2016 kan worden opengesteld.

Rioolwerkzaamheden in de Ministerbuurt Noord vanaf 1 februari
Maandag 1 februari wordt gestart met het plaatsen van de eerste liner in blok Noord. Via de rioolinspectieputten worden met kunsthars gevulde glasvezelkousen in de bestaande rioolbuizen geperst; deze worden uitgehard met speciale lampen. Na het inbrengen van de kous worden alle huis-aansluitingen dezelfde dag weer open gemaakt. Voor het inbrengen van de kousen zal de aannemer u vragen één dag zo min mogelijk afvalwater te lozen. Bewoners van straten waar gewerkt wordt krijgen een informatiebrief van de aannemer met een aantal instructies. Verkeershinder: Het zal voorkomen dat u merkt dat er in een straat enkele keren kort achterelkaar gewerkt wordt. De installatie-units en de vrachtwagens hebben ruimte nodig. Dit houdt in, dat overdag straten over een korte lengte geblokkeerd worden. U zult dus misschien een straatje om moeten rijden. Let daarom extra op verkeer uit onverwachte hoeken. De werkzaamheden in blok Noord zullen in totaal tot eind februari in uitvoering zijn. In die periode dient u rekening te houden met overlast door de werkzaamheden. In de avond kunt u de straten normaal in en uit en kunt u ook weer parkeren. Per week wordt een nieuwe planning opgesteld voor de daaropvolgende week.
Op deze tekening kun u zien op welke dagen gewerkt wordt.

Landhuis 'De Voorde' in de verkoop
De Gemeente Rijswijk heeft recent landhuis 'De Voorde' in de verkoop gezet. Bij deze verkoop zal de bestemming 'lichte horeca' leidend zijn. Voor meer gegevens zie hier , voor de verkoop-advertentie zie hier.
Klik hier voor een update van de verkoop.

Brand gymzaal P. van Vlietlaan in de nacht van 31 december 2015 op 1 januari 2016
In de nacht van 31 december 2015 op 1 januari 2016 is er brand ontstaan in de gymzaal aan de P. Van Vlietlaan. 24 woningen in de nabije omgeving moesten geëvacueerd worden in verband met rookontwikkeling en mogelijke asbest. Het was niet meteen duidelijk of er sprake was van asbest die vrij gekomen zou kunnen zijn. In de nabije omgeving van de gymzaal werden daarom monsters genomen. Daaruit bleek dat er geen asbest vrij was gekomen. Ook werden in enkele woningen metingen verricht om vast te stellen of er koolmonoxide in de woningen aanwezig was. De brandweer gaf aan dat de woningen veilig waren, de bewoners mochten om 05:45 uur hun woning weer betreden. De gymzaal werd al in de loop van de nacht gesloopt in verband met instortingsgevaar.

BOSN Prinsessenbraderie op 30 september
Woensdag 30 september organiseren de enthousiaste vrijwilligers van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BOSN) van 10.00 tot 17.00 uur op de stoepen van zowel de Prinses Irenelaan als de Prinses Margrietsingel de 'Prinsessenbraderie'. Er zijn kraampjes met zeer gevarieerde waren, zowel nieuw als tweedehands; er is muziek en er is een sportieve verrassingsact. Voor kinderen is er een muzikale straatact met ballon-vouwen, er kunnen weer glittertattoe's gezet worden en in de middag is het wijkteam van Welzijn Rijswijk met hun promotie-bakfiets aanwezig om in gesprek te gaan met de wijkbewoners. Wilt u ook deelnemen met een kraampje? Bel dan tot 25 september met 06 24487600 of stuur een e-mail naar: activiteiten@steenvoordenoord.nl
Klik hier voor meer informatie

Wonen in Rijswijk: uw mening telt
De gemeente Rijswijk voert een woononderzoek uit onder huurders en woningeigenaren in de gemeente. De gemeente vindt het belangrijk dat u prettig woont in Rijswijk. De uitkomsten worden gebruikt om het woonbeleid zo goed mogelijk af te stemmen op onder andere de mening van bewoners. Nu en in de toekomst. Deelname via internet: Alle inwoners van de gemeente Rijswijk kunnen deelnemen aan het onderzoek. Via een digitale vragenlijst kunt u uw mening over wonen in de gemeente kenbaar maken. De vragenlijst is beschikbaar tot en met zondag 17 mei 2015 en is te raadplegen via:
https://onderzoek.companen.nl/rijswijk

Ontwerpbestemmingsplan 'Minister van Houtenlaan e.o.' ter inzage op het Stadhuis tot en met 2 oktober
Burgemeester en wethouders hebben bekend gemaakt dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het ontwerp-bestemmingsplan 'Minister van Houtenlaan e.o.' voor een ieder ter inzage ligt tot en met donderdag 2 oktober. Het plangebied 'Minister van Houtenlaan e.o.' wordt globaal begrensd door de Generaal Spoorlaan, de Prinses Beatrixlaan, de Prinses Irenelaan en de Minister van den Tempellaan. Ter oriëntatie: dit gebied wordt door velen ook wel 'het HBG-terrein' genoemd. De reden voor het nieuwe bestemmingsplan is dat het huidige plan ouder is dan 10 jaar en derhalve geactualiseerd dient te worden. Verder dienen alle gemeentelijke bestemmingsplannen te voldoen aan diverse digitale verplichtingen. Het nieuwe bestemmingsplan is in beginsel 'conserverend' van aard.
Klik hier voor uitgebreide informatie

Park Overvoorde - Werkzaamheden aan de parkpaden per 17 november
Maandag 17 november start de gemeente met asfalteringswerkzaamheden van diverse paden in Park Overvoorde. De werkzaamheden gaan ciongeveer 4 weken in beslag nemen en zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Het bestaande asfalt wordt verwijderd, de fundering wordt hersteld en geëgaliseerd waarna er nieuw asfalt wordt aangebracht. Vervolgens worden de bermen aangevuld en afgewerkt. De paden worden tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten. Bij dit soort werkzaamheden is overlast helaas niet altijd te voorkomen. De gemeente vraagt uw begrip voor deze situatie en doet haar uiterste best om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

BOSN Buitenspeeldag 2014 op 18 juni a.s.
Op woensdag 18 juni a.s. organiseert de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BOSN) met veel enthousiasme en met de onmisbare hulp van betrokken buurtbewoners alweer voor de 8ste keer de Buitenspeeldag. Op het voor alle verkeer afgesloten gedeelte van de Prinses Margrietsingel -tussen de Prinses Marijkesingel en de Prinses Irenelaan- is er voor kinderen weer van alles te beleven: net zoals vorig jaar zijn er 'grote doorzichtige ballen op het water'; er is een springkussen, een race-circuit, er zijn behendigheids-spelletjes zoals 'voetbalvangen' en er zijn poppenkastvoorstellingen. Kinderen kunnen zich weer laten schminken of een glittertattoo laten zetten en er is een 'limonade-koe' tegen de dorst. Om 12.00 uur komt burgemeester Michel Bezuijen deze BOSN Buitenspeeldag 2014 feestelijk openen.
N.B.: in verband met schoolvakantie's wijkt bovengenoemde datum af van de algemene landelijke datum van 11 juni 2014.Gemeente Rijswijk - verslag 'College de wijk in'
Op donderdag 25 april 2013 bezocht het College van Burgemeester en Wethouders, samen met raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van samenwerkingspartners, de wijken Steenvoorde Noord en De Strijp. Voorafgegaan door een informatieve bijeenkomst in wijkcentrum Stervoorde, werd een fietstocht door beide wijken gemaakt, waarin de vele positieve zaken uitvoering werden bezocht maar ook de wat minder positieve zaken 'niet uit de weg' werden gegaan. Het uitgebreide verslag over dit 'College de wijk in' - samen met de actiepunten, die naar aanleiding van de fietstocht werden opgesteld - kunt u hier lezen:
Verslag College de wijk in

BOSN Buitenspeeldag 12 juni a.s.
Op woensdag 12 juni a.s. organiseert de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BOSN) weer de jaarlijkse Buitenspeeldag. Op het voor alle verkeer afgesloten gedeelte van de Prinses Margrietsingel - tussen de Prinses Marijkesingel en de Prinses Irenelaan - wordt weer van alles gedaan: er is een springkussen, een race-circuit, op veler verzoek zijn er weer 'ballen op het water'; er zijn spelletjes zoals 'stokvangen', er is glitter tattoe en schminken alsmede een limonade-koe voor de dorst en er zijn diverse snacks te koop.Min. Verschuurlaan - vervanging speeltoestellen
Op de speellocatie aan de Min. Verschuurlaan staan 2 zg 'veer-elementen', die aan vervanging toe zijn. De bewoners rondom deze locatie konden kiezen uit 3 opties inzake nieuw te plaatsen speelmateriaal. Optie C kreeg de meeste stemmen en díe speeltoestellen worden in de week van 25 maart a.s. geplaatst. Klik hier voor meer gegevens en hier voor een afbeelding van de speeltoestellen.

'Het College de Wijk in' op 25 april 2013
Na een introducerend samenzijn met leden van de bewoners-organisatie's van zowel Steenvoorde Noord als van De Strijp, gaat het College -samen met een aantal leden van de Gemeenteraad, een aantal ambtenaren en andere betrokkenen- per fiets een rondrit maken door onze wijk. Natuurlijk worden de vele positieve locaties in onze wijk aangedaan maar ook minder positieve zaken zoals gevaarlijke verkeerssituatie's zullen -letterlijk- niet uit de weg worden gegaan. De fietstocht begint rond 19.00 uur bij Wijkcentrum 'Stervoorde' en zal rond 19.45 uur eindigen bij het bruggetje naar De Strijp, waar de desbetreffende bewonersorganisatie vervolgens de deelnemers aan de fietstocht hún wijk zal laten zien.

Resultaten VBS-enquête 2012
In januari 2012 heeft de VBS (Vereniging Buurtraad Steenvoorde) een schriftelijke enquête gehouden, die door een groot aantal bewoners van De Strijp, de Muziekbuurt, Steenvoorde Noord en Steenvoorde Zuid werd ingevuld. Vanuit onze wijk Steenvoorde Noord werden 222 formulieren ontvangen. Omdat de gevolgen van de uitslag ook van belang zullen zijn voor de bewoners van onze wijk, verwijzen wij u naar het betreffende PDF-bestand, waarin een aantal opmerkelijke punten uit de resultaten van deze enquête zijn vermeld.
Resultaten_VBS_enquete_2012.pdf
Voor het volledige overzicht van alle resultaten, inclusief een samenvatting ervan, verwijzen wij u naar de website van de VBS: www.v-b-s.nl en daar doorklikken naar 'Vergaderingen en verslagen'.

Voorlichtingsavond inbraakpreventie
Op woensdag 21 november a.s. wordt van 19.00 tot 22.00 uur in de grote zaal van wijkgebouw Stervoorde door Politie Haaglanden, in samenwerking met de bewonersorganisaties, een voorlichtings-avond over zowel inbraakpreventie als over buurtpreventie gegeven. Natuurlijk zullen de wijkagenten, tw Martien de Brabander (wijkagent voor Steenvoorde Noord) en Atus Leleulya (wijkagent voor Steenvoorde Zuid) aanwezig zijn. Gezien het grote belang van beide onderwerpen, raden wij allen aan deze voorlichtingsavond te bezoeken.

Burendag Ministerbuurt 2012
Op 22 september 2012 organiseerde de 12-jarige Kyra Looijenstein, geholpen door haar familieleden en vrienden en ondersteund door de vrijwilligers van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BOSN), van 12.00 tot 16.00 uur rondom de Benedictus- en Bernadettekerk 'Burendag in de Ministerbuurt'. Ook hield bovengenoemde kerk een open dag en was er een workshop van de Rijswijkse Petanque Club Aba. Het aanvankelijk onbestendige weer sloeg gelukkig om en door de open en gemoedelijke sfeer werd het voor iedereen een hele geslaagde middag.

Burendag Presidentenbuurt 2012
Op 22 september wordt een burendag georganiseerd in de Presidentenbuurt. Het burencomité wil graag weten of u daarbij aanwezig wilt zijn. De bedoeling is dat er een kleine activiteit voor de buurt plaatsvindt met aansluitend een BBQ, voor de BBQ is een bijdrage nodig. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van hoeveel mensen zich aanmelden en of de subsidie van het Oranjefonds wordt toegekend. Men verwacht dat het bedrag niet boven de 19.95 p.p. (incl. 5 consumpties) zal uitkomen. Kinderen (tot 12 jaar) betalen 9,95 euro (incl. 3 consumpties).
Voor nadere informatie en voor aanmelden kunt u mailen naar goudsmith@hotmail.com
Men zoekt eventueel nog sponsoren en vrijwilligers. De sponsoren kunnen steunen met materialen of met een financiële bijdrage. Uw reclame wordt tijdens de burendag getoond en opgenomen in onze burendagfolder. Graag reageren voor 10 augustus 2012.

Bewonersparticipatie en Welzijn Nieuwe Stijl
Ik het kader van Welzijn Nieuwe Stijl heeft het college van B&W op 12 juni jl. de concept-notitie 'Bevorderen van de bewonersparticipatie' voor inspraak vrijgegeven.
U kunt deze concept-nota hier downloaden.
Op woensdagavond 5 september a.s. is er in wijkcentrum Stervoorde een inspraakavond over inhoud en vorm van deze concept-notitie.

Buitenspeeldag 2012 op de Prinses Margrietsingel.
Het team vrijwilligers van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BOSN) organiseert, samen met 'helpende handen van buurtbewoners' en leerlingen van het Mondriaan College, op woensdag 13 juni a.s - op het voor alle verkeer afgesloten gedeelte van de Prinses Margrietsingel tussen de apotheek Mediq en het Chinese restaurant Ni-Hao - voor kinderen tot ongeveer 12 jaar de Nationale Buitenspeeldag 2012. Wethouder Dick Jense zal omstreeks 12.00 uur deze Buitenspeeldag feestelijk openen.
Klik hier voor meer informatie

De BOSN doet mee aan de week van Nederland schoon
De Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord houdt op woensdag 14 maart a.s. van 13.00 tot 15.00 uur in het kader van 'Nederland Schoon 2012' de ludieke actie om in de JC van Markenlaan ter hoogte van nr 3 en nr 5 eerst de stoep te laten schoonmaken door de Gemeente Rijswijk waarna buurt- en schoolkinderen met krijt op diezelfde stoep via teksten en tekeningen gaan aangeven dat ze die stoep ook schoon willen blijven houden !
Klik hier voor de website van de Gemeente Rijswijk Nederland schoon
Klik hier voor het Programma overzicht week van Nederland schoon

Burgerparticipatie
In onderstaande documenten wordt op bijzonder goede wijze de relatie tussen overheid, ondersteunende organisaties en bewonersorganisaties verwoord.
Manifest Burgerparticipatie
Manifest Burgerparticipatie - bewoners

20-12-2011 Herinrichting speelplaats dr. Poelslaan
Tijdens een bijeenkomst over de speelplek aan de dr. Poelslaan zijn allerlei ideeën besproken voor een betere indeling en gebruik van deze speelplaats.
Zie voor actuele informatie over het project en de bewonerbrief de informatie onder Aandachtspunten -> speelveld dr. Poelslaan

18-10-2011 Herinrichting speelveld dr. Poelslaan
De Gemeente Rijswijk heeft in samenwerking met jongeren, omwonenden en de BOSN een nieuwe inrichting uitgewerkt voor het speelveld aan de dr. Poelslaan.
Klik hier voor de tekening

09-07-2010 Planning herinrichting Prinses Irenelaan
Tijdens een regulier overleg met de Gemeente Rijswijk over de openbare ruimte en verkeerszaken heeft de gemeente aangegeven wat de nieuwe planning is voor de herinrichting van de Prinses Irenelaan. De planning is om na de zomer te starten. Voor de decembermaand moeten de werkzaamheden klaar zijn. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan wordt een slechts deel van de herinrichting uitgevoerd en de rest vanaf maart volgend jaar. In de planning staat voorop dat het winkelgebied goed toegankelijk moet zijn tijdens de drukte van december.

09-07-2010 Schelpenpad verlengd
In een vorig overleg met de gemeente heeft de BOSN aangegeven dat het schelpenpad op de middenberm van de Prinses Beatrixlaan (tussen de van Vredenburchweg en de Generaal Spoorlaan) plotseling stopte nabij het kruispunt met de Generaal Spoorlaan. Wandelaars moesten hun weg vervolgen door een onkruid veld en op een willekeurige plek de weg oversteken. De Gemeente Rijswijk heeft het pad nu verlengd tot aan het voetpad van het kruispunt. Prachtig !

07-07-2010 BOSN kijkt nauwgezet naar project Prinses Beatrixlaan
Een nieuwe werkgroep binnen de BOSN gaat de herontwikkeling van de Prinses Beatrixlaan nader bestuderen. De werkgroep gaat criteria opstellen waaraan een nieuwe Prinses Beatrixlaan zou moeten voldoen volgens de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord.

05-07-2010 Rijswijk Wonen zoekt overleg en samenwerking met BOSN
Rijswijk Wonen heeft de BOSN uitgenodigd voor een wandeling door de wijk Steenvoorde Nooord. Het doel van Rijswijk Wonen was onze visie op de wijk te horen, welke voorzieningen wij missen en hoe wij het wonen in deze wijk zelf ervaren. De wandeling werd gemaakt met Wil Vossenaar (BOSN), Frans Kalse (BOSN), Ineke van Vliet (voorzitster van de VBS) en Marion Wendel (Rijswijk Wonen). Aan Marion werd verteld dat we positief zijn over ons woongenot zonder de knelpunten uit het oog te verliezen. Marion vroeg wat precies ons werkgebied was en wilde graag een wijkkrantje van ons hebben. Verder zijn o.a. het verdwijnen van bus 33 ter sprake gekomen en het verdwijnen van het postkantoor. Het vervolg op deze wandeling is een uitnodiging voor een informatie bijeenkomst van Rijswijk Wonen.

21-05-2010 Wijzigingsvoorstellen dienstregeling 2011
De Gemeente Rijswijk heeft ons erop geattendeerd dat Stadgewest Haaglanden voornemens is een aantal buslijnen te veranderen. De gemeente heeft zelf al een analyse uitgevoerd en een concept bezwaar opgesteld, en zij hebben dat aan ons voorgelegd. De BOSN heeft de voorstellen ook bestudeerd en er één pijnpunt uitgehaald, namelijk het vervallen van buslijn 33, en daarmee de enige buslijn door/langs de Ministerbuurt. Dit is als reactie teruggekoppeld aan de gemeente.

20-01-2010 30 km zone Presidentenbuurt
In december 2009 zijn de door de gemeente voorgenomen verkeersremmers binnen de wijk aangelegd. Met de uiteindelijk gekozen wijze van uitvoering kunnen de meeste voor- en tegenstanders hiervan vrede hebben.

04-01-2010 Werkzaamheden Generaal Spoorlaan klaar
De vernieuwing van het deel van de Generaal Spoorlaan tussen Beatrixlaan en Kennedylaan in de richting van de Schaapweg is afgerond. Het gehele wegdek met ondergrond is gereed en dat precies volgens planning. Met de vernieuwing zijn ook een aantal verkeerskundige verbeteringen aangebracht. Zo is de "versmalling", die in de oude situatie met grote verdrijvingsvlakken was aangegeven, nu definitief vervangen door een fysieke wegversmalling. En is de oversteek ter plaatse van de uitrit van Florence versmald naar één rijbaan! Deze oversteekplaats is door de BOSN extra onder de aandacht van de Gemeente gebracht. Het oversteken voor voetgangers en fietsers is een stuk veiliger geworden, nu de andere rijbaan nog. Het linksafslaande verkeer richting Van den Tempellaan heeft ook een voorsorteervak gekregen en de bushalte van 23 is opgeschoven waardoor de verkeersafwikkeling beter en veiliger is.

20-12-2009 de Voorden gered van woningbouw
Op 15 december 2009 heeft de Gemeenteraad unaniem besloten dat van de drie door het College aangewezen ontwikkelingslocaties in de Voorden tw Omnigroen, Tedo/Adelaars en de Opperd, alleen de laatste gebouwd mag gaan worden om zo, met het geld dat daardoor vrijkomt, de gehele Landgoederenzone te houden, te onderhouden en, waar nodig, te restaureren. De twee andere locaties worden niet bebouwd en blijven derhalve groen, waardoor verdere versnippering van de Voorden wordt voorkomen en juist 'ontsnippering' in gang wordt gezet. Aanvullend besloot de Gemeenteraad het geplande kleine parkeerterrein bij landhuis de Voorde niet via de John F. Kennedylaan te ontsluiten maar vanaf de Schaapweg langs de zuidkant van het park. Hierdoor worden zowel de paardenwei als het park gespaard. Tenslotte wordt het mogelijk het bestemmingsverkeer voor de bebouwing in park Overvoorde te leiden via een ontsluitingsweg vanaf de Guntersteinweg. Dat betekent dat daardoor de Van Vredenburchweg vanaf De Mare tot aan de Schaapweg geheel autovrij kan worden gemaakt.

23-10-2009 BOSN gaat meedenken over de herontwikkeling van de Prinses Beatrixlaan
De Gemeente Rijswijk is begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden om de overlast van het doorgaande verkeer op de Prinses Beatrixlaan terug te dringen. Gedacht wordt aan een tunnel of tunnelbak, met aparte gelijkvloerse wegen voor lokaal verkeer. Tevens wordt gedacht aan huizen, winkels (uitbreiding Bogaard), en meer groen. De BOSN is uitgenodigd om mee te denken over de plannen. Wij zijn hier zeer verheugd over !

09-09-2009 Extra lantaarnpalen in Prinsessenpark
In het Prinsessenpark zijn drie lantaarnpalen bijgeplaatst. De eerste staat bij de speeltuin tegenover de sportzaak, de tweede tegenover de piratenboot, en de derde bij het begin van het pad aan de kant van het brede gedeelte.

08-09-2009 Verbouwing van de Bernadettekerk
Of liever de vernieuwbouw HH Benedictus en Bernadettekerk. (B&B-kerk). Het zal de gemiddelde voorbijganger niet ontgaan zijn dat de B&B-kerk flink verbouwd wordt. De werkzaamheden zijn officieel 1 mei 2009 van start gegaan. Door de bouwcommissie vernieuwbouw genoemd, en vorderen gestaag. Zo zijn alle gebruiksruimten in de periferie van het gebouw inmiddels van wanden voorzien. De narthexwand is geplaatst. De narthex is de voorhal of het portaal van een kerkgebouw. Het uit negen panelen bestaande gebrandschilderde raam in de doopkapel moest plaatsmaken voor andere gebruiksruimten die aan die zijde van het gebouw komen. Het raam krijgt elders in het gebouw een plaats. De kerkgangers zullen straks geen koude voeten hebben, er zijn kilometers slang aangebracht voor de vloerverwarming. De architect Gert-Jan Borgman heeft over de meeste details goed nagedacht. Er is een golvend plafond aangebracht en in sommige gangen komt die golving in verticale vorm terug. Volgens de planning wordt de vernieuwde B&B-kerk opgeleverd in februari 2010. Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan naar de fotoseries op de website www.bonifatiusparochie.info, onder H.Benedictus/Bernadette verbouwnieuws.

11-08-2009 Zienswijze op Ontwerpbestemmingsplan Landgoederenzone
De BOSN heeft haar Zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan Landgoederenzone ingediend bij de Gemeente Rijswijk. Ten op zichte van de vorige reactie van de BOSN op het Voorontwerpbestemmingsplan maakt de BOSN alleen nog bezwaar tegen de beoogde woningbouw in de Voorden. De volledige zienswijze is te vinden bij 'Huidige aandachtspunten - Landgoederenzone'.

07-08-2009 Het bezwaarschrift van de werkgroep 30km is door de gemeente ongegrond verklaard
Het instellen van een 30km snelheidslimiet in de presidentenwijk was op zich voor de werkgroep echter niet het probleem. Er zijn ook wijkbewoners die hier voorstander van zijn. De werkgroep maakte wel bezwaar tegen de inrichting (aanpassingen in het wegdek) van de 30km zone binnen de wijk. Dat valt echter als feitelijke handelingen onder uitvoeringsmaatregelen. En daar kunnen geen bezwaren tegen worden ingebracht. De bewonerswerkgroep heeft daarop besloten dat verdere initiatieven niet zinvol meer zijn.

03-07-2009 Ontwerpbestemmingplan Landgoederenzone vrijgegeven
De Gemeente Rijswijk heeft het Ontwerpbestemmingsplan voor de Landgoederenzone vrijgegeven. Hierin zijn t.o.v. het Voorontwerpbestemmingsplan een aantal zaken veranderd en nader uitgewerkt. Zo is de golfbaan in het Kruisvaarderspark (voorlopig) geschrapt. Het is tot donderdag 13 augustus mogelijk om te reageren op het Ontwerpbestemmingsplan. Alle stukken zijn te vinden op de website van de Gemeente Rijswijk. Zie voor verdere acties van de BOSN onder 'Huidige aandachtspunten'.

20-05-2009 Prinsessenpark
De Gemeente Rijswijk heeft de inrichting van het Prinsessenpark aangepast. Het grote doel is verwijderd en er zijn twee kleine doeltjes voor in de plaats gekomen. Men hoopt hiermee de overlast van hangjongeren terug te dringen. De omwonenden zijn met een brief ingelicht over de exacte plannen.

20-03-2009 Start bouw drie woontorens
Naast de Sir Winston Churchilltower is begonnen met de heiwerkzaamheden voor het bouwproject de Drie Woontorens. Ten behoeve van bouwverkeer en bouwplaatsmedewerkers zal een tijdelijk parkeerterrein worden gerealiseerd achter de Bernadettekerk. Zie voor meer informatie 'Huidige aandachtspunten'.

23-01-2009 Herinrichting winkelgebied Prinses Irenelaan / Prinses Margrietsingel
De Gemeente Rijswijk is begonnen met het maken van plannen voor het herinrichten van het winkelgebied Prinses Irenelaan / Prinses Margrietsingel in Steenvoorde Noord. Aanleiding is de huidige bezwaarlijke situatie dat vrachtwagens die de Plus bevoorraden op het voetpad moeten staan, waardoor voetgangers de straat op moeten. De gemeente heeft aan de BOSN gevraagd om mee te denken. Wij stellen het als bewonersorganisatie erg op prijs, dat wij al in zo'n vroeg stadium bij de plannenmakerij betrokken worden.

22-01-2009 Voorontwerp bestemmingsplan Landgoederenzone
Vandaag was het de laatste dag, dat een reactie op het Voorontwerp bestemmingsplan Landgoederenzone bij de Gemeente Rijswijk kon worden ingediend, hetgeen door de BOSN dan ook werd gedaan.

27-11-2008 Voorontwerp bestemmingsplan Landgoederenzone
Vandaag heeft de Gemeente Rijswijk het Voorontwerp bestemmingsplan Landgoederenzone bekendgemaakt. In het uiteindelijke bestemmingsplan zal door de Gemeente Rijswijk worden vastgelegd, wát zij zal gaan ontwikkelen in de Landgoederenzone en op welke plaatsen. Tot 22-01-2009 zal het mogelijk zijn om middels inspraak te reageren op het voorontwerp bestemmingsplan. Dit kan nodig zijn wanneer er in het voorontwerp bestemmingsplan mogelijk ongewenste ontwikkelingen worden gesignaleerd.

26-11-2008 Straatverlichting
De Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord heeft n.a.v. opmerkingen van buurtbewoners over te weinig straatverlichting 's avonds een 'rondje door de wijk' gedaan en vastgesteld dat er extra straatverlichting gewenst is op de volgende plaatsen: - Hoek Prinses Margrietsingel - Prinses Irenelaan, ter hoogte van de zijkant van Chinees restaurant Ni Hao. - Minister Lelylaan, ter hoogte van huisnummer 76. Over de laatste locatie heeft de Gemeente Rijswijk inmiddels bevestigd dat daar een extra lantaarnpaal zal komen.

16-10-2008 Groot onderhoud de Voorden
In het kader van de Herontwikkeling Landgoederenzone is de Gemeente Rijswijk begonnen met het uitvoeren van groot onderhoud in de Voorden.